ATЛАС СЕКЮРИТИ - Atlas Security

 

Връзки
ATLAS SECURITY
Услуги
Публикации
За контакти
ISO 9001:2008


Физическа сигурност Охранителни системи Сигурност на персонала ИТ сигурност Управление на инциденти

Услуги / Внедряване на електронно ISO

Внедряване на електронно ISO
19.01.11 11:09

Автор:Atlas Holding
Внедряване на Електронна система за управление която създава, управлява, контролира и съхранява фирмената документация в съответствие с избран от Вас ISO стандарт.

Атлас Холдинг е първата консултантска компания, която предлага за внедряване специализиран професионален софтуерен продукт - Интегрирана електронна система, която създава, управлява, контролира и съхранява фирмената документация в съответствие с избран от Вас ISO стандарт.

Електронната система може да моделира в детайли въведената във Вашата организация Система за управление, съответстваща на международните ISO стандарти, като автоматизира всички нейни елементи и изисквания.

Системата притежава регистрационно-контролна част, в която се въвеждат деловодните индекси на организацията и се регистрират в съответствие с тях всички входящо-изходящи и вътрешно оперативни документи.

Системата генерира автоматично номера на документите съгласно предварително заложен стериотип. Към всеки регистриран документ могат да се задават срокове за изпълнение, които тя контролира.

Освен като пасивен наблюдател, Системата функционира и като комуникатор, като информира по различни начини (е-майл, SMS, звуково и визуално) за различни контролирани събития, просрочени срокове и задачи за изпълнение.

Eлектронната система моделира създадените в компанията по съответния ISO стандарт оперативни процедури и процесни карти, като осигурява информационно коректнoто спазване на всички работни процеси, попълване на съответните формуляри и бланки, като осигурява мониторинг на работните процеси и контрол на решенията.

Системата гарантира възможно най-високи нива на сигурност, надеждност и защита на информацията. Осигурена е възможност всеки потребител да се идентифицира не само с потребителско име и парола, а и с частен електронен подпис.

Всеки служител/потребител има предварително дефинирани профили, роли, права на достъп и функционалност, съответстваща на длъжностната му характеристика. Системата генерира динамично персонални екрани при влизането на потребителя, като му предоставя интуитивен потребителски интерфейс и навигация.

Електронната система притежава функционалност, покриваща всички специфични изисквания на Системите за управление: Управление на документите; управление на записите; регистър на записите; регистър на договорите; преглед на документите; управление на несъответстващ продукт, коригиращи действия; превантивни действия и др.

След въвеждане Системата Ви осигурява:
- мониторинг на работните процеси и контрол по решенията;
- изчерпателна и коректна документация, съгласно стандартите ISO;
- безпроблемни и автоматизирани одити и прегледи;
- дигитални и лесноуправляеми записи, базирани на предврително - подготвени образци (бланки);
- проследими и управляеми процеси;
- индексирани архиви с възможности за бързо търсене и откриване на необходимата информация;
- други Ваши специфични изисквания.

Софтуерът е изграден върху платформа на IBM/ Lotus, като осигурява възможно най-високите нива на сигурност и защита на информацията!
Инсталацията Клиент-сървър позволява практически неограничен брой потребители, с различна функционалност, управление и достъп.

За повече информация, ползвайте линка от менюто "За контакти"
Дир ID: 
Парола: Забравена парола
  Нов потребител

0.1487