ATЛАС СЕКЮРИТИ - Atlas Security

 

Връзки
ATLAS SECURITY
Услуги
Публикации
За контакти
ISO 9001:2008


Физическа сигурност Охранителни системи Сигурност на персонала ИТ сигурност Управление на инциденти

Услуги / Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа и работно време

Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа и работно време
30.04.08 12:36

Автор:Атлас Секюрити
Проектиране и изграждане на системи с различни нива на сигурност и посоки за физически контрол на достъпа, съобразени със специфичните изисквания на клиента и прилежащата инфраструктура.
 • Контрол на достъпа за ограничаване на физическия достъп до определени помещения, обекти и сгради. Системите за контрол на достъпа намират широко приложение в малки офиси, търговски или жилищни площи, обекти с голям трафик, бариери и асансьори, големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, железопътни станции, хотелски комплекси, университети, индустриални зони и обекти със специално предназначение.
 • Контрол на работно време, справки за изработено време, закъснения, отсъствия, извънреден труд, почивки и др. Справките може да са индивидуални или обобщени с показатели по избор – часове, минути, проценти и др. Експортиране на данни в различни формати (txt, xls и др.)
 • Управление на предплатени карти на база време или на база брой посещения (влизания). Създава възможност за разплащане посредством безконтактни карти. Таксуване на абонаментни карти - след изтичане на заплатеният абонаментен период автоматично се прекратява допуска на посетителя. Хотелски системи, таксуване и контрол на паркинги и гаражи, обслужва дейността на местата за паркиране на служебни или платени паркинги и гаражи, спортни зали, спа центрове и др.
 • Управление на зони, брояч на посетители в определени зони
 • Управление на посетители, задаване на временни права за достъп до определени зони от обекта. Издаване на временни карти с определени права. Посетителят получава безконтактна карта (пропуск) от служителя на паркинга или рецепцията преди влизане. С нея преминава през входната точка (врата, портал, бариера, щора или др.). При напускане на обекта безконтактната карта (пропуск) се връща на служителя. Бизнес сгради, Офиси, Големи административни сгради, държавни и финансови институции. Осигурена защита и известяване при забравена/невърната карта!
 • Печат и управление на баджове. (Вътрешнофирмени и посетителски баджове).
 • Управление на изнесени обекти, (пръснати обекти). Отдалечено управление и наблюдение на множество обслужвани обекти намиращи се на разстояние един от друг. Централни офиси на банки и клонове, Индустриални обекти и цехове, Хотелски комплекси, отдалечени офиси и други
 • Управление на различни потребители и различни права. Дефиниране на права на достъп за лица до определени помещения и оборудване, с възможност за дефиниране на различни нива на сигурност.
 • Дир ID: 
  Парола: Забравена парола
    Нов потребител

  0.0951