ATЛАС СЕКЮРИТИ - Atlas Security

 

Връзки
ATLAS SECURITY
Услуги
Публикации
За контакти
ISO 9001:2008


Физическа сигурност Охранителни системи Сигурност на персонала ИТ сигурност Управление на инциденти

Услуги
Проектиране и изработка на холограмни стикери за защита на търговски марки и документи
22.04.08 11:17
Консултации, проектиране и изработване на холограмни стикери за защита на авторски права върху търговски марки, промишлен дизайн и патенти.

Проектиране и изграждане на системи за контрол на достъпа и работно време
30.04.08 12:36
Проектиране и изграждане на системи с различни нива на сигурност и посоки за физически контрол на достъпа, съобразени със специфичните изисквания на клиента и прилежащата инфраструктура.

Проектиране и изграждане на интелигентни системи за видеонаблюдение
15.01.09 09:45
Проектиране и изграждане на интелигентни системи за видеонаблюдение и сигурност. Системите нямат аналог!

Внедряване на електронно ISO
19.01.11 11:09
Внедряване на Електронна система за управление която създава, управлява, контролира и съхранява фирмената документация в съответствие с избран от Вас ISO стандарт.


0.1307